Χειρισμός & προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC - Επίπεδο 1

Καλάθι Αγορών

0 Προϊόντα  - 0.00‎€

Χειρισμός & προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC - Επίπεδο 1

Κωδικός Προϊόντος: CNC-LAB-L1

Τιμή: 2100.00‎€

Διαθέσιμες Επιλογές

* Ιδιότητα:

Η ιδιότητα του φοιτητή ή ανέργου τεκμηριώνεται με την αποστολή email του ισχύοντος δελτίου φοιτητή  ή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 1 παρέχει πληρότητα τεχνικών, πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων σε επίπεδο ικανό ώστε να μεταδίδει σε ελάχιστο χρόνο συγκεντρωμένες εμπειρίες και δεξιότητες χρόνων. Με τον τρόπο αυτό, εντάσσει ομαλά στον πραγματικό κόσμο των εργαλειομηχανών CNC όσους δεν διαθέτουν πρότερη επαγγελματική εμπειρία και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους ως τεχνικοί εργαλειομηχανών CNC.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1" απευθύνεται σε:

  • όσους επιθυμούν να εργασθούν ως Χειριστές – Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC σε σύγχρονα μηχανουργεία και δεν διαθέτουν (ή διαθέτουν ελάχιστη) πρότερη επαγγελματική εμπειρία.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1".

Το Πρόγραμμα Επιπέδου 1 μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας ή γνώσεων στο αντικείμενο αυτό, την κατοχή πανεπιστημιακού ή άλλου επαγγελματικού τίτλου, την ηλικία και το φύλο τους.

Οφέλη Σπουδαστών

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1", οι σπουδαστές θα:

  • είναι σε θέση να εργασθούν ως Χειριστές & Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC για απλές κατεργασίες σε σύγχρονα μηχανουργεία ή στα αντίστοιχα τμήματα παραγωγής μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • είναι σε θέση να προσαρμοσθούν άμεσα και να αποδώσουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον CNC
  • έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση και θα χειρίζονται με ευχέρεια πραγματικές εργαλειομηχανές CNC
  • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία στην ολοκληρωμένη εκτέλεση απλών κατεργασιών CNC
  • είναι σε θέση να εντοπίζουν προληπτικά κινδύνους που μπορεί να εμφανισθούν κατά την επερχόμενη κατεργασία CNC και να μεριμνούν για την αποφυγή αυτών των κινδύνων ή λαθών που μπορεί να γίνουν, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της εργασίας τους και του τελικού αποτελέσματος χωρίς έκτακτες ζημίες
  • γνωρίζουν το πώς να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες σε ένα καλά οργανωμένο, σύγχρονο και εξωστρεφές εταιρικό περιβάλλον.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος τεχνικής κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1" είναι η δημιουργία τεχνικών CNC, οι οποίοι, οπλισμένοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι σε θέση να εργασθούν και να αποδώσουν άμεσα σε σύγχρονα μηχανουργεία CNC ή στα αντίστοιχα τμήματα παραγωγής μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το Πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1" ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 70 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια επτά (7) εβδομάδων.

Σημείωση: Κατόπιν συνεννόησης προφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με το πέρας παρακολούθησης τουλάχιστον του 90% των συνολικών ωρών του προγράμματος, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Αναπλήρωση εισηγήσεων γίνεται στις περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας εξαιτίας σοβαρής αιτίας (ασθένειας, εργασίας κλπ.) 

Παράλληλα εξασφαλίζεται το προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης CNC OPERATOR κέντρου κατεργασίας ή κέντρου τόρνευσης από την  TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συνοπτικό Περιεχόμενο

Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιπέδου 1. Μηχανολογικό σχέδιο (μέρος Α): είδη σχεδίων, βασικές όψεις, τομές. Αριθμητικός έλεγχος (μέρος Α): εργαλειομηχανές CNC, οργάνωση μηχανουργείου CNC. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Πρόσδεση απλού δοκιμίου και εκτέλεση έτοιμου προγράμματος σε τόρνο και φρέζα.

Κεφάλαιο 2:

Μετρολογία (μέρος Α): όργανα και συσκευές μέτρησης. Μηχανολογικό σχέδιο (μέρος Β): Διαστασιολόγηση. Μηχανουργικές κατεργασίες: κοπή. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC : Κατεργασίες κοπής σε τόρνο και φρέζα.

Κεφάλαιο 3:

Μετρολογία (μέρος Β): Πρότυπα βιομηχανικά μήκη, ελεγκτήρες, ποιότητες, εφαρμογές - χρήση. Κατασκευαστικά στοιχεία εργαλειομηχανών CNC. Αριθμητικός έλεγχος (μέρος Β): Συστήματα συντεταγμένων. Πρακτική εξάσκηση σε φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 4:

Υλικά κατεργασίας. Υλικά κοπτικών εργαλείων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό τόρνου. Πρακτική εξάσκηση σε τόρνο CNC.

Κεφάλαιο 5:

Προγραμματισμός τόρνου CNC: Εντολές βοηθητικών λειτουργιών, βασικές εντολές προγραμματισμού, εντολές συστημάτων συντεταγμένων, αντιστάθμιση, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 6:

Εισαγωγή στον προγραμματισμό φρέζας CNC. Προγραμματισμός φρέζας: Εντολές βοηθητικών λειτουργιών, βασικές εντολές προγραμματισμού. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή ιδιοσυσκευής συγκράτησης τεμαχίου και μαλακών σφιγκτήρων σε τόρνο και φρέζα.

Κεφάλαιο 7:

Προγραμματισμός φρέζας CNC: Κύκλοι κατεργασίας, κώδικας G, τελικό τεμάχιο. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Προγραμματισμός και κατασκευή τελικού τεμαχίου σε τόρνο και φρέζα CNC. Παρουσίαση βασικών αρχών των συστημάτων CAD/CAM και της χρησιμότητάς τους σε σχέση με τον προγραμματισμό μηχανουργικών κατεργασιών. Σχεδιασμός ενός τεμαχίου σε σύστημα CAD και προγραμματισμός της μηχανουργικής του κατεργασίας σε σύστημα CAM.

Έναρξη επόμενου τμήματος: Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 

Ημέρες διεξαγωγής: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (5.30 - 8.30μμ) και κάθε Παρασκευή (5.30 - 9.30μμ). Εξαιρούνται οι περίοδοι Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι ημέρες διεξαγωγής ενδέχεται να τροποποιηθούν αναλόγως της διαθεσιμότητας των εισηγητών.

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν
Γράψτε μία κριτική
ΚακόΕξαιρετικό
Σχόλιο στο Facebook