Εξατομικευμένα προγράμματα CNC

Τα εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης CNC είναι ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που απευθύνονται σε μηχανουργεία και επιχειρήσεις (ή/και πανεπιστήμια) που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του τεχνικού τους προσωπικού και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης - κατάρτισης. 

Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται στα εξατομικευμένα προγράμματα CNC είναι τα εξής:

  • Αμερικάνικο σχέδιο
  • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  • Θερμικές κατεργασίες
  • Τεχνολογίες συγκολλήσεων
  • Ισοθερμικές - επιφανειακές κατεργασίες
  • Γεωμετρικές ανοχές και διαστασιολόγηση
  • Βιομηχανική οργάνωση και διοίκηση
  • Ιδιοσυσκευές και εργαλεία παραγωγής

Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα σχεδιάζεται βάσει των αναγκών σας και των επιμέρους πεδίων που θέλετε να καλύψετε και μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα πεδία συνδυαστικά.

Το περιεχόμενο του προγράμματος καθώς και το επίπεδο δυσκολίας δύναται να συνδιαμορφωθούν από κοινού ώστε να καλύψουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δικές σας ανάγκες.

Η διάρκεια, ημέρες και ώρες των εξατομικευμένων προγραμμάτων CNC προσυμφωνούνται από κοινού και μπορούν να προσαρμοσθούν είτε εντός είτε εκτός των υφιστάμενων ωραρίων εργασίας του προσωπικού σας.

Ιδιαίτερα για επιχειρήσεις εκτός Αττικής, διοργανώνονται ταχύρρυθμα προγράμματα τα Σαββατοκύριακα ή σε συμπτυγμένα χρονικά διαστήματα λίγων ημερών, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τόσο το κόστος διαμονής στην Αττική όσο και το διάστημα απουσίας του προσωπικού σας από την εργασία.

Είμαστε στην διάθεσή σας να συζητήσουμε από κοντά τις δικές σας ανάγκες εκπαίδευσης – κατάρτισης CNC, ώστε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα που να ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή σας.

 

 

Μας έχουν εμπιστευθεί

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τεχνικές εκπαιδεύσεις προς εταιρίες

Δείτε Περισσότερα Πατήστε το SHIFT για φόρτωση όλων Φόρτωση Όλων