Συνεργασία CNC Training και Mediterranean College

Το CNC TRAINING CENTER ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με το Mediterranean College. Βασικός άξονας της συνεργασίας είναι η ευκαιρία που δίνεται προς τους σπουδαστές του Mediterranean College να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις διαδικασίες των κατεργασιών σε πραγματικές συνθήκες σύγχρονου μηχανουργείου CNC.

Mediterranean College

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών προβλέπει την συμμετοχή ως επισκέπτες – ομιλητές των εισηγητών τεχνικής και πρακτικής κατάρτισης του CNC TRAINING CENTER στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σε ημερίδες του Mediterranean College, με απώτερο σκοπό την μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνικής προσέγγισης του αντικειμένου των κατεργασιών CNC, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Τέλος, προβλέπονται ειδικές προνομιακές τιμές τόσο για τους σπουδαστές του Mediterranean College που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης του CNC TRAINING CENTER, καθώς επίσης και αμοιβαίες ενέργειες προβολής των δύο Οργανισμών.

Συνεργασία με Mediterranean CollegeΣυνεργασία με Mediterranean College