Εξατομικευμένα Προγράμματα με Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ

Εξατομικευμένα Προγράμματα Τεχνικής Κατάρτισης CNC για Εταιρίες με Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ.

Το CNC TRAINING CENTER παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης CNC προς το τεχνικό προσωπικό μηχανουργείων και ιδιωτικών εταιριών.

Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό περιβάλλον σύγχρονου μηχανουργείου CNC, με πραγματικές εργαλειομηχανές CNC, εργαλεία, όργανα μέτρησης και ποιοτικού ελέγχου, λογισμικό CAM/CAD και simulators, τα οποία βρίσκονται στην διάθεση των συμμετεχόντων προς πρακτική εξάσκηση καθ’ όλη την διάρκεια των προγραμμάτων.

Τα παρεχόμενα προγράμματα δύναται να προσαρμοσθούν στις πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς την διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας τους.

Μπορούν να καλύψουν πρακτικά όλες τις φάσεις μιας σύγχρονης κατεργασίας CNC, από τον σχεδιασμό CAD & CAM, μέχρι την πραγματική κατεργασία (machining) και τον ποιοτικό έλεγχο, αλλά ακόμα και πιο εξειδικευμένες θεματολογίες, όπως Αμερικάνικο σχέδιο, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, θερμικές κατεργασίες, τεχνολογίες συγκολλήσεων, ισοθερμικές – επιφανειακές κατεργασίες, γεωμετρικές ανοχές & διαστασιολόγηση, βιομηχανική οργάνωση & διοίκηση, ιδιοσυσκευές & εργαλεία παραγωγής.

Το CNC TRAINING CENTER είναι πιστοποιημένο από την Haas και ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο HTEC (Haas Technical Education Centers).

Είναι το 1ο HTECστην Ελλάδα και το 150ο σε όλο τον κόσμο.

Λειτουργεί στην Ελλάδα ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και τα προγράμματά του δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω ΛΑΕΚ.