Προγράμματα

Το ταχύρυθμο πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου – 50 ωρών παρέχει στους σπουδαστές τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις ικανές να αποτελέσουν το σωστό εφαλτήριο για την ένταξη τους στο χώρο των CNC εργαλειομηχανών. Με τον τρόπο αυτό, εντάσσει ομαλά στον πραγματικό κόσμο των εργαλειομηχανών CNC όσους δεν διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους ως τεχνικοί εργαλειομηχανών CNC.

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 1 παρέχει πληρότητα τεχνικών, πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων σε επίπεδο ικανό ώστε να μεταδίδει σε ελάχιστο χρόνο συγκεντρωμένες εμπειρίες και δεξιότητες χρόνων. Με τον τρόπο αυτό, εντάσσει ομαλά στον πραγματικό κόσμο των εργαλειομηχανών CNC όσους δεν διαθέτουν πρότερη επαγγελματική εμπειρία και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους ως τεχνικοί εργαλειομηχανών CNC.

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 2 είναι απαραίτητο για όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των εργαλειομηχανών CNC αλλά θέλουν να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους ως τεχνικοί επαγγελματίες CNC, στελεχώνοντας σε ανώτερο επίπεδο ένα σύγχρονο μηχανουργείο CNC.

Το πρόγραμμα Κατάρτισης Προηγμένου Προγραμματισμού Κέντρων Κατεργασίας CNC 3 Αξόνων αναπτύσσει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και ικανότητες σε επίπεδο χρήσης προγραμμάτων καθοδήγησης CAM, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες CNC που είναι έτοιμοι να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στην κορυφή του οργανογράμματος μιας σύγχρονης και εξωστρεφούς επιχείρησης κατεργασίας υλικών με τεχνολογίες CNC.

Τα εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης CNC είναι ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που απευθύνονται σε μηχανουργεία και επιχειρήσεις (ή/και πανεπιστήμια) που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του τεχνικού τους προσωπικού και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης - κατάρτισης. 

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα CNC προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους επαγγελματίες CNC για τις εξετάσεις πιστοποίησης, βάσει του νέου καινοτόμου προτύπου CNC Operator - από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).