Επιστροφή Προϊόντων

Λόγω της φύσεως των προϊόντων μας είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας σας και η επιστροφή χρημάτων μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Δια βίου προγράμματα τεχνικής κατάρτισης και σεμινάρια

-30 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων το 100%

-14 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων το 50%

- Ανωτέρα βία (Θάνατος συγγενή α’ βαθμού, ασθένεια, κλπ.)

Online μαθήματα

-  3 ημέρες από την παραλαβή των στοιχείων πρόσβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε συνδεθεί μέχρι τότε στην πλατφόρμα των online μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι η αποτυχία συγκέντρωσης βαθμολογίας μικρότερης του 80% στα κουίζ των online μαθημάτων, που συνεπάγεται τη μη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο διεκδίκησης επιστροφής των χρημάτων καθώς παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος μελέτης και σταδιακής εκτέλεσης του κουίζ.