Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση CNC

ψυχαγωγικό λογισμικό εκπαίδευσης cnc

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον κλάδο της εκπαίδευσης CNC γίνεται πραγματικότητα με την έναρξη της υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εργαλειομηχανών – G4M».

Το CNC Training Center συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου με την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει στα τέσσερα (4) πλέον χρόνια λειτουργίας του, όντας το μοναδικό Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης CNC στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση νέων μορφών εκπαίδευσης στις μηχανουργικές κατεργασίες με ψηφιακή καθοδήγηση (Computer-Aided Manufacturing, CAM). Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα ψυχαγωγικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (serious game), μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι Μηχανικοί θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC).

Η συμμετοχή του CNC Training Center στην υλοποίηση του εν λόγω έργου πραγματοποιείται μέσω της ιδιοκτήτριας εταιρίας του CNC Solutions.

Για την υλοποίηση του έργου, το CNC Training Center και η CNC Solutions συνεργάζονται με το Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της υπηρεσίας διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.