Μαυρογιαννάκης Κωνσταντίνος

Ένα μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης χειριστών κέντρων κατεργασίας και τόρνευσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική μηχανουργική βιομηχανία.

LinkedIn