Λευτέρης Ρούσσος

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης

  • 8 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της διαχείρισης περιβάλλοντος και ανακύκλωσης ως υπεύθυνος παραγωγής
  • Άριστη γνώση βιομηχανικής παραγωγής και γενικού προγραμματισμού συντήρησης.
  • Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου, CAD/CAM προγραμματισμού, προγραμματισμού CNC, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας(ISO), Μετρητικών Μηχανημάτων Συντεταγμένων (CMM).
  • Παρακολούθησε σειρές εξειδικευμένων τεχνικών σεμιναρίων στον χώρο της κατεργασίας των CNC στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ.