Αναστασόπουλος Μάριος

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης - CAD/CAM

  • 7 Χρόνια εμπειρίας ως Μηχανολόγος Μηχανικός στη CNC Solutions.
  • Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας(ISO).
  • Εξειδίκευση σε θέματα CAD/CAM/CAE.
  • Παρακολούθησε σειρές εξειδικευμένων τεχνικών σεμιναρίων στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «MSc. in Advanced Industrial and Manufacturing Systems».