Νικόλαος Φουντάς

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης

  • 8 χρόνια εμπειρίας καθηγητή εφαρμογών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Εξειδίκευση σε θέματα CAD/CAM/CNC και Μηχανουργικής Τεχνολογίας.
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «MSc. in Advanced Industrial and Manufacturing Systems».
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ – ερευνητής στο πεδίο βελτιστοποίησης CNC κατεργασιών πολύπλοκων επιφανειών (free-form surfaces) με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.