Κώστας Ένεζλης

Υπεύθυνος Πρακτικής Κατάρτισης

  • 9 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της CNC SOLUTIONS, συνδυαστικά με την ανάληψη πολλαπλών θέσεων στο τμήμα της παραγωγής.
  • 33 χρόνια συνολικής εμπειρίας στο χώρο των κατεργασιών CNC, μέσω της ανάληψης εργασιών σε κάθε παραγωγική φάση (χειριστής, προγραμματιστής, διαχειριστής έργων , υπεύθυνος βάρδιας, υπεύθυνος παραγωγής, τεχνικός διευθυντής) και πλέον ως διευθυντής παραγωγής της εταιρείας.
  • Παρακολούθησε σειρές μακροπρόθεσμων, εξειδικευμένων, τεχνικών σεμιναρίων στο χώρο επεξεργασίας των CNC και του ποιοτικού ελέγχου.