Ποιοι Είμαστε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ 1Η ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ CNC!

Το CNC TRAINING CENTER είναι το 1ο HTEC στην Ελλάδα (HAAS Technical Education Center) και το 150ο παγκοσμίως! Είναι πιστοποιημένο από την Haas Automation Inc. – Νο.1 εταιρία κατασκευής εργαλειομηχανών CNC σε Αμερική και Ευρώπη!

Εξειδικεύεται στην παροχή πρακτικής εξάσκησης και ολοκληρωμένων τεχνικών γνώσεων πάνω σε θέματα χειρισμού και προγραμματισμού σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC σε πραγματικές συνθήκες.

Παρέχοντας για πρώτη φορά πρακτική σε πραγματικές συνθήκες, τα προγράμματα κατάρτισης του CNC TRAINING CENTER έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε οι σπουδαστές του – ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, πτυχίου ή πρότερης εμπειρίας – να αποκτούν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι σε θέση να εργασθούν άμεσα ως εξειδικευμένοι τεχνικοί εργαλειομηχανών CNC. Η ζήτηση σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, χειριστών εργαλειομηχανών είναι πολύ υψηλή και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η έλλειψη στην Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια είναι συντριπτική.

Το CNC TRAINING CENTER εξυπηρετεί τις ανάγκες αρχικής εκπαίδευσης των πελατών της Haas στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Μέσω του Δικτύου HTEC (150 Τεχνικά Εκπαιδευτικά Κέντρα CNC σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Ρωσία) η Haas έχει δημιουργήσει νέους επαγγελματίες με ολοκληρωμένες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες σύγχρονων μηχανουργείων παγκοσμίως.

Στο CNC TRAINING CENTER καταρτίζονται όχι μόνο απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών αλλά και χομπίστες όλων ηλικιών κάνοντας το χόμπυ τους επάγγελμα!

Επιπλέον, παρέχονται εξειδικευμένα τεχνικά προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ιδιωτικών εταιριών.

Το CNC TRAINING CENTER λειτουργεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αποτελεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρίας CNC SOLUTIONS, η οποία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας, εξυπηρετώντας ειδικές ανάγκες κατεργασίας πολλών επώνυμων εξαγωγικών βιομηχανιών από διάφορους κλάδους, όπως αμυντική βιομηχανία, επιστημονικό εξοπλισμό, φαρμακοβιομηχανία, έρευνα & ανάπτυξη, τρόφιμα & ποτά κλπ.

Όραμα:

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους επαγγελματίες CNC υψηλού επιπέδου, βοηθώντας τους ουσιαστικά όχι απλώς να βρουν εργασία αλλά και να εξελιχθούν επαγγελματικά με αξιώσεις σε έναν κλάδο υψηλής τεχνολογίας με σύγχρονες απαιτήσεις.

Αποστολή:

Αποστολή μας είναι να καταρτίσουμε και να εξειδικεύσουμε ανθρώπους με ειδικό ενδιαφέρον στις τεχνολογίες CNC, ώστε να είναι σε θέση να εργασθούν και να ενσωματωθούν άμεσα ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες CNC στις ανάγκες ενός σύγχρονου μηχανουργείου ή αντίστοιχου τμήματος μιας μεγάλης βιομηχανικής εταιρίας.