Διαδικασία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του τσόκ σε μια Haas ST-30

Παρακολουθείστε την διαδικασία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του τσόκ σε μια Haas ST-30.