Εργαστήρια

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η Hμερίδα - Workshop "Aπό το 3D SCAN , στο Σχεδιασμό CAD, τον Προγραμματισμό CAM, την Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο".