2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών HTEC

To CNC TRAINING CENTER έδωσε το παρόν στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών των HTEC (Haas Technical Education Centre) που διοργανώθηκε με επιτυχία στις 18 και 19 Οκτωβρίου στη Ναντ της Γαλλίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του τεχνικού κέντρου εκπαίδευσης La Joliverie.

2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών HTEC2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών HTEC2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών HTEC2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτών HTEC

Περισσότεροι από 70 καθηγητές από 12 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο σχολών HTEC καθώς και επίσης ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών από το χώρο της βιομηχανίας, συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα τεχνολογικών εξελίξεων και να συζητήσουν διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο χώρο των μηχανουργικών κατεργασιών με την χρήση εργαλειομηχανών CNC καθώς και να καθορίσουν μια κοινή προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης χειριστών και προγραμματιστών εργαλειομηχανών, οι οποίοι και θα τροφοδοτήσουν την αναπτυσσόμενή βιομηχανία των μηχανουργικών κατεργασιών.

Ο τελικός στόχος είναι να δοθούν κίνητρα σε νέους και νέες ώστε να αποφασίσουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο χώρο των CNC και να ενδυναμωθεί η διασύνδεση του κάθε HTEC με τις τοπικές βιομηχανίες.