Εισηγητές

Υπεύθυνος Πρακτικής Κατάρτισης

 • 9 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της CNC SOLUTIONS, συνδυαστικά με την ανάληψη πολλαπλών θέσεων στο τμήμα της παραγωγής.
 • 33 χρόνια συνολικής εμπειρίας στο χώρο των κατεργασιών CNC, μέσω της ανάληψης εργασιών σε κάθε παραγωγική φάση (χειριστής, προγραμματιστής, διαχειριστής έργων , υπεύθυνος βάρδιας, υπεύθυνος παραγωγής, τεχνικός διευθυντής) και πλέον ως διευθυντής παραγωγής της εταιρείας.
 • Παρακολούθησε σειρές μακροπρόθεσμων, εξειδικευμένων, τεχνικών σεμιναρίων στο χώρο επεξεργασίας των CNC και του ποιοτικού ελέγχου.

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης

 • 8 χρόνια εμπειρίας καθηγητή εφαρμογών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Εξειδίκευση σε θέματα CAD/CAM/CNC και Μηχανουργικής Τεχνολογίας.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «MSc. in Advanced Industrial and Manufacturing Systems».
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ – ερευνητής στο πεδίο βελτιστοποίησης CNC κατεργασιών πολύπλοκων επιφανειών (free-form surfaces) με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης - CAD/CAM

 • 4 Χρόνια εμπειρίας ως Μηχανολόγος Μηχανικός στη CNC Solutions.
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας(ISO).
 • Εξειδίκευση σε θέματα CAD/CAM/CAE.
 • Παρακολούθησε σειρές εξειδικευμένων τεχνικών σεμιναρίων στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «MSc. in Advanced Industrial and Manufacturing Systems».

Εισηγητής Τεχνικής Κατάρτισης

 • 8 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της διαχείρισης περιβάλλοντος και ανακύκλωσης ως υπεύθυνος παραγωγής
 • Άριστη γνώση βιομηχανικής παραγωγής και γενικού προγραμματισμού συντήρησης.
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου, CAD/CAM προγραμματισμού, προγραμματισμού CNC, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας(ISO), Μετρητικών Μηχανημάτων Συντεταγμένων (CMM).
 • Παρακολούθησε σειρές εξειδικευμένων τεχνικών σεμιναρίων στον χώρο της κατεργασίας των CNC στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ.