Χειρισμός & προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC - Επίπεδο 2

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 2 είναι απαραίτητο για όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των εργαλειομηχανών CNC αλλά θέλουν να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους ως τεχνικοί επαγγελματίες CNC, στελεχώνοντας σε ανώτερο επίπεδο ένα σύγχρονο μηχανουργείο CNC.

Πού Απευθύνεται

Το πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2" απευθύνεται σε:

  • όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των εργαλειομηχανών CNC και επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε υψηλού επιπέδου Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα πόστα σε σύγχρονα μηχανουργεία, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας ή Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες.

Προαπαιτούμενα

  • Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1", ή
  • Σημαντική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως χειριστής – προγραμματιστής σε μηχανουργείο CNC ή αντίστοιχο τμήμα βιομηχανικής εταιρίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή
  • Ικανότητα χειρισμού και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC για εκτέλεση απλών κατεργασιών

Οφέλη Σπουδαστών

Επιπλέον των ωφελειών που προκύπτουν από το Πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης Επιπέδου 1, με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2", οι σπουδαστές θα:

  • είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα μηχανουργεία CNC ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία στην ολοκληρωμένη εκτέλεση σύνθετων κατεργασιών CNC.
  • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας στρατηγικών κατεργασίας CNC και προετοιμασίας φασεολογίων καθώς επίσης και παρακολούθησης της ορθής και ποιοτικής εκτέλεσης αυτών.
  • θα έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε να αναβαθμίζουν και μόνοι τους τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση και εξεύρεση νέων μεθόδων βελτιστοποίησης των τεχνοτροπιών κατασκευής και των στρατηγικών κατεργασίας.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2" είναι η δημιουργία έμπειρων τεχνικών CNC, οι οποίοι, οπλισμένοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα μηχανουργεία ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 70 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια επτά (7) εβδομάδων.

Να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης προσφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

Συνοπτικό Περιεχόμενο

Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης Επιπέδου 2. Μηχανολογικό σχέδιο: σπειρώματα, οδοντώσεις, συγκολλήσεις, σύμβολα ποιότητας επιφάνειας, ανοχές διαστάσεων, μορφής και θέσης. Αριθμητικός έλεγχος: στοιχεία αυτόματου ελέγχου εργαλειομηχανών CNC, προβλήματα ελέγχου. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σπειρωμάτων σε τόρνο και φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 2:

Αριθμητικός έλεγχος: Τύποι ελέγχου θέσεως, συστήματα συγκράτησης και φόρτωσης των αντικειμένων προς κατεργασία. Μηχανολογικό σχέδιο: αλληλοτομίες και αναπτύγματα. Μηχανουργικές κατεργασίες: κοπή, παραμόρφωση. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σύνθετης ιδιοσυσκευής σε τόρνο και φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 3:

Υλικά: Θερμικές κατεργασίες, ποιοτικός έλεγχος. Προγραμματισμός τόρνου: Εντολές, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατεργασία βαμμένου εξαρτήματος σε τόρνο και φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 4:

Προγραμματισμός τόρνου CNC: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου μεσαίου βαθμού πολυπλοκότητας σε τόρνο CNC.

Κεφάλαιο 5:

Προγραμματισμός τόρνου CNC: Άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, χρήση υποπρογραμμάτων, διαφορές μεταξύ καθοδήγησης HAAS και άλλων καθοδηγήσεων (FANUC, SIEMENS, HEIDENHEIN). Προγραμματισμός φρέζας: Εντολές, κύκλοι κατεργασίας. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας σε τόρνο CNC.

Κεφάλαιο 6:

Προγραμματισμός φρέζας CNC: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, χρήση υποπρογραμμάτων. Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου μεσαίου βαθμού πολυπλοκότητας σε φρέζα CNC.

Κεφάλαιο 7:

Προγραμματισμός φρέζας CNC: Κύκλοι κατεργασίας, άλλες εντολές βασισμένες στην καθοδήγηση HAAS, διαφορές μεταξύ καθοδήγησης HAAS και άλλων καθοδηγήσεων (FANUC, SIEMENS, HEIDENHEIN). Πρακτική εξάσκηση σε εργαλειομηχανές CNC: Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας σε φρέζα CNC.

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5/11/18

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ