Χειρισμός & προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC - Επίπεδο 2

Καλάθι Αγορών

0 Προϊόντα  - 0.00‎€

Χειρισμός & προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC - Επίπεδο 2

Κωδικός Προϊόντος: CNC-LAB-L2

Τιμή: 2600.00‎€

Διαθέσιμες Επιλογές

* Ιδιότητα (+Σπουδαστής CNC):

Η ιδιότητα του φοιτητή ή ανέργου τεκμηριώνεται με την αποστολή email του ισχύοντος δελτίου φοιτητή  ή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

Ως Σπουδαστής CNC, θεωρείται ο σπουδαστής που είτε παρακολουθεί είτε έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν ένα offline Πρόγραμμα του CNC Training Center.

Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Χειρισμού & Προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 2 είναι απαραίτητο για όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των εργαλειομηχανών CNC αλλά θέλουν να εξελίξουν περαιτέρω την καριέρα τους ως τεχνικοί επαγγελματίες CNC, στελεχώνοντας σε ανώτερο επίπεδο ένα σύγχρονο μηχανουργείο CNC.

Πού Απευθύνεται

Το πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2" απευθύνεται σε:

 • όσους διαθέτουν πρότερη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις στον κλάδο των εργαλειομηχανών CNC και επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε υψηλού επιπέδου Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα πόστα σε σύγχρονα μηχανουργεία, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας ή Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες.

Προαπαιτούμενα

 • Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1", ή
 • Σημαντική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως χειριστής – προγραμματιστής σε μηχανουργείο CNC ή αντίστοιχο τμήμα βιομηχανικής εταιρίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή
 • Ικανότητα χειρισμού και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC για εκτέλεση απλών κατεργασιών

Οφέλη Σπουδαστών

Επιπλέον των ωφελειών που προκύπτουν από το Πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης Επιπέδου 1, με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2", οι σπουδαστές θα:

 • είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές Εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα μηχανουργεία CNC ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία στην ολοκληρωμένη εκτέλεση σύνθετων κατεργασιών CNC.
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας στρατηγικών κατεργασίας CNC και προετοιμασίας φασεολογίων καθώς επίσης και παρακολούθησης της ορθής και ποιοτικής εκτέλεσης αυτών.
 • θα έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε να αναβαθμίζουν και μόνοι τους τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση και εξεύρεση νέων μεθόδων βελτιστοποίησης των τεχνοτροπιών κατασκευής και των στρατηγικών κατεργασίας.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος τεχνικής Κατάρτισης "Χειρισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 2" είναι η δημιουργία έμπειρων τεχνικών CNC, οι οποίοι, οπλισμένοι με τις απαιτούμενες δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι σε θέση να εργασθούν σε υπεύθυνες θέσεις, είτε ως Υπεύθυνοι Ομάδας – Έργων είτε ως Χειριστές – Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC για σύνθετες κατεργασίες, σε σύγχρονα μηχανουργεία ή σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων βιομηχανικών εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 70 ωρών παρακολούθησης σε χρονική διάρκεια επτά (7) εβδομάδων.

Κατόπιν συνεννόησης προσφέρονται επίσης και ταχύρρυθμα προγράμματα.

Συνοπτικό Περιεχόμενο

Ενότητα 1:

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα τεχνικής Κατάρτισης Επιπέδου 2

 • Μηχανολογικό σχέδιο: σπειρώματα, σύμβολα ποιότητας επιφάνειας, ανοχές διαστάσεων, μορφής και θέσης.

Αριθμητικός έλεγχος:

 • Τα Σύγχρονα Controllers (MCU) Εργαλειομηχανών και οι Δυνατότητες τους
 • Βασικοί τύποι παρεμβολών
 • Δυναμικά συστήματα συντεταγμένων
 • Χρήση σύνθετων τυποποιημένων κύκλων (canned cycles)
 • Αλλαγή επιπέδων κατεργασίας (G18-G19)
 • Δυναμική αντιστάθμιση ύψους και ακτίνας εργαλείου
 • Χρήση υπο-προγραμμάτων και παραμετρικού προγραμματισμού με δυνατότητα ελέγχου υποθέσεων και μεταβλητών
 • Δυνατότητες αξιοποίησης του 100% των δυνατότητων της εργαλειομηχανής

Ενότητα 2:

Ιδιοσυσκευές:

 • Βασικές αρχές και λειτουργίες μιας ιδιοσυσκευής
 • Μελέτη - κατασκευή 
 • Μαλακά μάγουλα και σφιγκτήρες

Ενότητα 3:

Προγραμματισμός φρέζας CNC:

 • Άσκηση Προγραμματισμού και κατασκευή σύνθετου τεμαχίου σε 3-Αξονικό Κέντρο Κατεργασίας με Χρήση Ιδιο-συσκευής και Χρήση Ρουτινών G150,G68,G71
 • Άσκηση Προγραμματισμού και Κατασκευή σύνθετου τεμαχίου σε 3-Αξονικό Κέντρο Κατεργασίας με Χρήση Εντολών Αλλαγής Επιπέδου Κατεργασίας G18/G19 και Ρουτίνας Χάραξης Χαρακτήρων G47 (Engraving)
 • Κατασκευή τεμαχίου με συνδυαστική χρήση 2-αξονικού τόρνου και 3-αξονικού κέντρου κατεργασίας (1η και 2η φάση (κατασκευή μαλακών σφιγκτήρων) στον τόρνο, 3η φάση και αποπεράτωση με χρήση ιδιο-συσκευής στην φρέζα)
 • Ελεύθερο project κατασκευής από τους συμμετέχοντες πολύπλοκου εξαρτήματος ή συναρμολογήματος (δύναται να περιέχει τη δημιουργία εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με ειδικό εργαλείο σπειροτόμησης σε 3-αξονικό κέντρο κατεργασίας)
 • Επίτευξη κατασκευαστικών ανοχών. Μέτρηση σε CMM

Ενότητα 4:

Προγραμματισμός τόρνου CNC:

 • Εξειδικευμένοι κύκλοι και ρουτίνες κατεργασίας τόρνου
 • Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου σε 4-αξονικο τόρνο CNC με κατασκευή μαλακών σφιγκτήρων για την αποπεράτωση του
 • Κατασκευή σύνθετου αντικειμένου σε 4-αξονικο τόρνο CNC με χρήση προγραμματιζόμενης πόντας (tailstock) για την επίτευξη γεωμετρικών ανοχών σε γεωμετρίες αυξημένου μήκους

Ενότητα 5:

Χρήση συστημάτων CAD/CAM:

 • Γνωριμία με τη φιλοσοφία των συστημάτων Computer Aid Manufacturing
 • Σημασία των δυνατοτήτων ενός συστήματος CAD πάνω στο οποίο λειτουργεί ένα σύστημα CAΜ (CAD for CAM)
 • Επεξήγηση μεθοδολογίας 2D κύκλων κατεργασιών (οπές, σπειρώματα, face milling, contour, pocket) με τη χρήση CAM
 • Επεξήγηση μεθοδολογίας 3D κύκλων κατεργασιών με τη χρήση CAM, προγραμματισμός διαφόρων εξαρτημάτων σύνθετης γεωμετρίας (free form surfaces)
 • Προγραμματισμός με την χρήση CAM τεμαχίου που αποπερατώθηκε σε προηγούμενα μαθήματα με συμβατικό προγραμματισμό, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ συμβατικού προγραμματισμού και προγραμματισμού μέσω ενός συστήματος CAM
 • Έλεγχος αποφυγής συγκρούσεως. Βελτίωση χρόνου παραγωγής. Έλεγχος και τροποποίηση τελικού κώδικα μηχανής (post-processing)
 • Δημιουργία Macros και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης εργαλείων με συνθήκες κοπής
 • Επεξήγηση μεθοδολογίας 3+2 και full 5-Axis κύκλων κατεργασίας με χρήση των σύγχρονων δυναμικών συστημάτων συντεταγμένων εργαλειομηχανών (Dynamic work offset and Dynamic Tool Offset)

Έναρξη επόμενου τμήματος: 11 Νοεμβρίου 2019

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν
Γράψτε μία κριτική
ΚακόΕξαιρετικό
Σχόλιο στο Facebook