Πρόγραμμα Πιστοποίησης CNC

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα CNC προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους επαγγελματίες CNC για τις εξετάσεις πιστοποίησης, βάσει του νέου καινοτόμου προτύπου CNC Operator - από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

tuv pistopoihsh proswpwn gr

Προηγείται της παρακολούθησης του Προγράμματος Χειρισμού & Προγραμματισμού Εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 1, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος επαγγελματίας, εφόσον ολοκληρώσει τη θεωρητική εκπαίδευση, να προχωρήσει την τεχνική κατάρτισή του σε πραγματικές εργαλειομηχανές (η τεχνική κατάρτιση αποτελεί μέρος του Προγράμματος Χειρισμού & Προγραμματισμού Εργαλειομηχανών CNC Επιπέδου 1).

Πού απευθύνεται

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα CNC απευθύνεται σε:

 • Νέους και φιλόδοξους επαγγελματίες CNC που δεν έχουν συναφή επαγγελματική εμπειρία ή ακαδημαϊκές γνώσεις
 • Έμπειρους χειριστές ή προγραμματιστές CNC που θέλουν να πιστοποιήσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους.

Προαπαιτούμενα

Για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης (βάσει του προτύπου CNC Operator), o υποψήφιος εκπαιδευόμενος επαγγελματίας CNC θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το παρόν Πρόγραμμα Πιστοποίησης CNC και επιπλέον, να ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

 • Δύο (2) έτη εμπειρία σε εργασίες μετάλλου – ή εξήντα (60) ώρες τεχνικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο – και ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ‘Ένα (1) έτος εμπειρίας σε εργασίες μετάλλου – ή είκοσι (20) ώρες τεχνικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο – και πιστοποίηση ΙΕΚ μηχανολογικού τομέα (ή κατοχή πτυχίου/τίτλου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΣΕΚ μηχανολογικού τομέα ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή)
 • Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος «Χειρισμός και Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1» του CNC TRAINING CENTERTM

Οφέλη Εκπαιδευόμενων Επαγγελματιών CNC

Με τη συμμετοχή τους στο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα CNC και την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες CNC:

 • πιστοποιούν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους στο αντικείμενο CNC (με πιστοποίηση που προέρχεται από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD),
 • αποκτούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας,
 • δηλώνουν με τον πιο άρτιο τρόπο στους μελλοντικούς εργοδότες τους, τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά τους για επαγγελματική ανέλιξη στον πολλά υποσχόμενο κλάδο CNC.

Σκοπός

Σκοπός του Πιστοποιημένου Προγράμματος CNC είναι η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευομένων επαγγελματιών CNC για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, βάσει του ανερχόμενου καινοτόμου προτύπου πιστοποίησης επαγγελματιών CNC Operator.

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης CNC προηγείται του Προγράμματος Χειρισμού και Προγραμματισμού Εργαλειομηχανών - CNC Επιπέδου 1".

Διαρκεί μία (1) εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε τρεις ενότητες τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

 • Δευτέρα 5.30 - 8.30μμ
 • Τετάρτη 5.30 - 8.30μμ
 • Παρασκευή 5.30 - 9.30μμ

Συνοπτικό Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του Πιστοποιημένου Προγράμματος CNC προετοιμάζει κατάλληλα τον υποψήφιο για την επιτυχία του στις εξετάσεις πιστοποίησης και καλύπτει τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας σύγχρονος επαγγελματίας χειριστής και προγραμματιστής εργαλειομηχανών CNC στα ακόλουθα πεδία:

Τεχνολογία υλικών

 • Είδη, τυποποίηση και χρήση μετάλλων
 • Θερμικές κατεργασίες

 Μηχανολογικό Σχέδιο

 • Όψεις, τομές, διαστάσεις, ανοχές, σύμβολα, στοιχεία μηχανών

Εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης

 • Κατασκευαστικά στοιχεία
 • ΣΑΕ
 • Τύποι ελέγχου
 • Μετάδοση κίνησης
 • Αισθητήρες
 • Κινητήρες
 • Αρχές συντήρησης

 Μηχανουργική Τεχνολογία και Ψηφιακή καθοδήγηση

 • Είδη κατεργασιών
 • Συνθήκες κοπής
 • Εργαλεία
 • Συγκράτηση εργαλείων
 • Συγκράτηση τεμαχίων
 • Απόβλητα
 • Υγρά κοπής
 • Χειρισμός και προγραμματισμός μέσω G-Code

Μετρολογία – Μηχανολογικές μετρήσεις

 • Προδιαγραφές
 • Μετρητικά όργανα μηκών
 • Μορφή και ποιότητα επιφάνειας

Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία

 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Μέσα προστασίας
 • Ταξινόμηση αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Για τη σωστή προετοιμασία, δίνεται συγκεκριμένη ύλη.

Κατ’ εκτίμηση, απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 ώρες μελέτης ανά θεματολογία (συνολικά 12 ώρες μελέτης κατ' ελάχιστον).

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Αναμένεται νέα ημερομηνία εξέτασης

 

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ