Βασικές αρχές χειρισμού - προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC & συστημάτων CAD/CAM

Το εισαγωγικό πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM" είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον πραγματικό κόσμο των σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Πού Απευθύνεται

Το εισαγωγικό πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM" απευθύνεται σε:

  • όσους επιθυμούν να αποκτήσουν – σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το ελάχιστο δυνατό κόστος – τις βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC σε πραγματικές συνθήκες ενός σύγχρονου μηχανουργείου
  • όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις χρήσης συστημάτων CAD/CAM για τον προγραμματισμό μιας εργαλειομηχανής αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του εισαγωγικού Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM"

Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας ή γνώσεων στο αντικείμενο αυτό, την κατοχή πανεπιστημιακού ή άλλου επαγγελματικού τίτλου, την ηλικία και το φύλο τους.

Οφέλη Σπουδαστών

Με την επιτυχή παρακολούθηση του εισαγωγικού Προγράμματος τεχνικής κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM", οι σπουδαστές θα:

  • Έχουν αποκτήσει τις βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες της λειτουργίας σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC, σε επίπεδο σχεδιασμού, προγραμματισμού CAM, κατεργασιών και ελέγχου του παραγόμενου προϊόντος.
  • Έχουν κατανοήσει τις εφαρμογές χρήσης των σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC.
  • Έχουν γνωρίσει την ανάγκη και σοβαρότητα του ποιοτικού ελέγχου.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του εισαγωγικού Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM" είναι να παρέχει στους σπουδαστές, με ευέλικτο και οικονομικό τρόπο, τις βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού – προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC και συστημάτων CAD/CAM, ώστε να είναι σε θέση να εξελιχθούν στην συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των τεχνολογιών CNC.

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

Το εισαγωγικό Πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM" ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 24 ωρών παρακολούθησης σε 6 ημέρες τόσο σε πρωινά όσο και απογευματινά τμήματα.

Συνοπτικό Περιεχόμενο

Ενότητα 1 (3 ώρες):

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Μηχανολογικό σχέδιο - Τι είναι ο Αριθμητικός έλεγχος και οι Εργαλειομηχανές CNC.

Μετρολογία: Όργανα και συσκευές μέτρησης. Εργαστήριο μετρήσεων με την xρήση οργάνων και συσκευών μέτρησης του CNC Training Center όπως παχύμετρα, μικρόμετρα, πρότυπα πλακίδια, υψομετρικός γράφτης, πλάκα εφαρμογής κλπ. Κατανόηση σημασίας ποιοτικού ελέγχου – καταγραφής αποτελεσμάτων – διορθωτικές κινήσεις.

Μηχανουργικές κατεργασίες. Πρακτική Εφαρμογή, επίδειξη μηχανουργικών κατεργασιών σε πραγματικές συνθήκες. Βασικές γνώσεις χειρισμού και συντήρησης εργαλειομηχανών CNC.

Ενότητα 2 (3 ώρες):

Υλικά κατεργασίας. Υλικά και επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων. Γνωριμία με τα υλικά κατεργασίας και τις ιδιότητες και τις εφαρμογές τους στις κατασκευές. Ζωντανή επίδειξη των κοπτικών εργαλείων και ταυτοποίησή τους ανάλογα με την επιθυμητή κατεργασία. Ανάγνωση καταλόγων κοπτικών εργαλείων και κατανόηση των παρεχόμενων τεχνικών πληροφοριών.

Κατασκευαστικά στοιχεία εργαλειομηχανών CNC: Επίδειξη λειτουργίας και κατασκευαστικών στοιχείων κέντρου τόρνευσης (τόρνου) και κάθετου κέντρου κατεργασίας (φρέζας) CNC.

Συστήματα συντεταγμένων: Καρτεσιανές Συντεταγμένες, Πολικές Συντεταγμένες. Απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες. (Χρήση ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών με δυναμικά γραφικά που αποσκοπούν στην γρήγορη κατανόηση των συστημάτων συντεταγμένων και την χρήση τους κατά των προγραμματισμό μιας εργαλειομηχανής CNC).

Ενότητα 3 (12 ώρες):

Εισαγωγή στον προγραμματισμό φρέζας και τόρνου CNC (G-code):

Προγραμματισμός φρέζας & Τόρνου CNC: Βασικές εντολές προγραμματισμού - Εντολές βοηθητικών λειτουργιών, εντολές συστημάτων συντεταγμένων, αντιστάθμιση, κύκλοι κατεργασίας. (Χρήση ειδικού διαλογικού εκπαιδευτικού λογισμικού και προσομοιωτών πραγματικών εργαλειομηχανών για την ταχύτερη κατανόηση των βασικών εντολών προγραμματισμού)

Πρακτική εξάσκηση σε κάθετο κέντρο κατεργασίας 3-αξόνων (HAAS Mini Mill) και σε κέντρο τόρνευσης 2-αξόνων CNC (ΗΑΑS SL20).

Ενότητα 4 (6 ώρες):

Παρουσίαση βασικών αρχών των συστημάτων CAD/CAM και της χρησιμότητάς τους στον προγραμματισμό μηχανουργικών κατεργασιών με τη χρήση του hyperMILL, ενός από τα top-5 λογισμικά παγκοσμίως.

Σχεδιασμός ενός τεμαχίου σε σύστημα CAD και προγραμματισμός της μηχανουργικής του κατεργασίας σε σύστημα CAM:

Έλεγχος του αρχείου αριθμητικού ελέγχου που δημιουργήθηκε από το σύστημα CAD/CAM στην εργαλειομηχανή HAAS Mini Mill με τη χρήση του κορυφαίου ειδικού λογισμικού CIMCO Edit 7 και εκτέλεση του προγράμματος μηχανουργικής κατεργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Ανάλυση του τελικού παραγόμενου τεμαχίου, έλεγχος τελικών διαστάσεων και σύγκριση τους με το μηχανολογικό σχέδιο).

Επεξήγηση της κρισιμότητας ενός αξιόπιστου και ολοκληρωμένου post-processor, του μεταφραστή δηλαδή των ουδέτερων δεδομένων προγραμματισμού ενός συστήματος CAM στον εκάστοτε γλώσσα αριθμητικού ελέγχου της κεντρικής μονάδας (MCU) μιας εργαλειομηχανής CNC.

Έναρξη επόμενου τμήματος: 

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ