Το Μέλλον της Παραγωγής

industry 4.0 robotics

Σύμφωνα με Έρευνα της ManpowerGroup, η παραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ταλέντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών καθώς και υψηλό ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων καθώς οι οργανισμοί ανταγωνίζονται για την εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων αυξάνοντας την ζήτηση.

Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της Παραγωγής, της Λειτουργίας και της Εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύουν το 14% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας παγκοσμίως, με 900.000 ανοικτές θέσεις διαθέσιμες σήμερα στην παραγωγή.

Η Ψηφιοποίηση στην Παραγωγή

Ενώ πολλές από τις θέσεις βρίσκονται στην παραγωγή που ακολουθεί τη συμβατική μεθοδολογία, οι ρόλοι που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αυτοματοποίηση, ο εξοπλισμός της παραγωγής και η ρομποτική, αυξάνονται κατά 45% σε ετήσια βάση από το 2015.

Η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία φιλοξενούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι χώρες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζόμενους που διαθέτουν ψηφιακά ανεπτυγμένες δεξιότητες για θέσεις όπως Μηχανικοί αυτοματισμών και Τεχνικοί αυτοματισμών, - δύο ολοένα και συχνότεροι ρόλοι σε οργανισμούς που επενδύουν περισσότερο στον αυτοματισμό και τη ρομποτική.

Καθώς ορισμένες αγορές μεταβάλλονται ταχύτερα από άλλες, οι οργανισμοί θα χρειαστούν μια στρατηγική στοχοθεσίας τοποθεσίας για να αξιοποιήσουν αυτές τις διαθέσιμες δεξαμενές ταλέντων.

Οι ρόλοι που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αυτοματοποίηση, η διαχείριση του εξοπλισμού παραγωγής και η ρομποτική, αυξάνονται κατά 45% ετησίως από το 2015.

Ψηφιακές Θέσεις και Δεξιότητες με τη Μεγαλύτερη Ζήτηση

Οι ψηφιακές θέσεις στην παραγωγή με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως είναι - κατά σειρά - οι εξής:

  1. Τεχνικός Εξοπλισμού Παραγωγής
  2. Τεχνικός Αυτοματισμών
  3. Μηχανικός Συντήρησης Εξοπλισμών

Οι ψηφιακές δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι - κατά σειρά - οι εξής:

  1. Πιστοποίηση μεθοδολογίας Six Sigma
  2. Ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές
  3. Γεωμετρική διαστασιολόγηση και ανοχές διαστάσεων
  4. Αυτοματισμοί κεντρικού πύργου ελέγχου (τερματικού σταθμού ελέγχου ραντάρ αεροδρομίου)
  5. Συστήματα PLC-5 (Συστήματα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνεται σε όλα τα μέρη ενός οργανισμού, όπως η στρατηγική, η κουλτούρα και οι διαδικασίες, καθιστώντας πιο κρίσιμη από πότε την ανάγκη συνεργασίας με επαγγελματίες που να μπορούν να υποστηρίξουν κάθε πτυχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μισθοί στον κλάδο της παραγωγής αυξήθηκαν κατά 5,2% τα τελευταία τρία χρόνια. Καθώς το συνολικό κόστος της εργασίας αυξάνεται στον τομέα της παραγωγής, οι επενδύσεις σε ταλέντα και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαρχόντων εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας πρώτον για τη διακράτηση και αλληλεπίδραση των εργαζομένων και δεύτερον ώστε οι οργανισμοί να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους.

Πηγή: ManpowerGroup