Εκπαίδευση της ΕΑΒ από το CNC Training Center

Ολοκληρώθηκε εντός του αρχικού προγραμματισμού η εκπαίδευση – κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας από το CNC Training Center.

Με την ολοκλήρωση του – ειδικά διαμορφωμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ΕΑΒ – Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης του «CNC TRAINING CENTER», οι συμμετέχοντες απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με νέες καινοτόμες στρατηγικές κατεργασίας που βελτιώνουν τους χρόνους, την παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής, αξιοποιώντας στο βέλτιστο τις δυνατότητες των υφιστάμενων εργαλειομηχανών τους.

Εκπαίδευση της ΕΑΒ από το CNC Training CenterΕκπαίδευση της ΕΑΒ από το CNC Training CenterΕκπαίδευση της ΕΑΒ από το CNC Training Center

Το συνολικό Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλάμβανε τον Προγραμματισμό Εργαλειομηχανών CNC με χρήση σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM.

Καλύφθηκε όλο το φάσμα του προγραμματισμού των μηχανουργικών κατεργασιών, όπως ειδικότερα, Κώδικας G, χρήση ρουτινών, και προγραμματισμός CAM καθώς και τρισδιάστατος σχεδιασμός με τη χρήση συστήματος CAD– μοντελοποίηση κ.ά. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εκτός από έντυπο και διαδραστικό υλικό, εκπαιδευτικούς προσομοιωτές, ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά και τα κορυφαία λογισμικά hyperCAD-S και hyperMILL της OPEN MIND, για τα οποία παραχωρήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες, καθώς και λογισμικό επίδειξης και κατανόησης βασικών εννοιών κατασκευαστικών στοιχείων μηχανών της γερμανικής εταιρείας CNC - KELLER.

Παράλληλα, εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε controls πραγματικών εργαλειομηχανών υπό την επίβλεψη των εξειδικευμένων εισηγητών του CNC TRAINING CENTER.

Το συνολικό Πρόγραμμα διήρκεσε 10 ημέρες (60 ώρες) και πραγματοποιήθηκε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB A.E) αποτελεί την κορυφαία αμυντική και αεροναυπηγική εταιρεία της χώρας, η οποία στηρίζει με τη δράση, τα προηγμένα προϊόντα της και με συσσωρευμένη εμπειρία 40 ετών, τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ παράλληλα εφαρμόζει μια σταδιακά αναπτυσσόμενη εξωστρεφή στρατηγική. Διαθέτει άρτιο έμψυχο δυναμικό και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, με τον οποίο εξυπηρετεί διεθνείς συμβάσεις κατασκευής ολοκληρωμένων μερών & απαρτίων αεροσκαφών και αεροκινητήρων (ειδικών κραμάτων) , καθώς και συμβάσεις παροχής εξειδικευμένης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΑΒ προσφέρει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα των δεξιοτήτων στα πεδία της Συντήρησης και Κατασκευής αεροπορικού υλικού, καθώς και, της γενικής μηχανολογίας & ηλεκτρονικών. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει υπηρεσίες θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, ενισχυτική διδασκαλία σε εξειδικευμένα μαθήματα, καθώς και, προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις εξωτερικών πελατών. Αποτελεί από το 2008 πιστοποιημένο Οργανισμό Συντήρησης Αεροπορικού υλικού για παροχή Εκπαίδευσης κατά τον κανονισμό EASA Part-147 και για τη διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση άδειας συντήρησης αεροσκαφών πολιτικού νηολογίου κατά EASA Part-66 (Αριθμός έγκρισης No. EL.147.002).

Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΑΒ έχει ήδη αποκτήσει Πιστοποίηση ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι, ενώ επίκειται η αναγνώρισή του ως ΚΔΒΜ ΙΙ και ως Κολλέγιο, με απώτερο όραμα την ανάδειξή του ως Training Service Center Provider σε διεθνές επίπεδο.

Comments powered by CComment